Zorg en sociale veiligheid

  

Zorg

De zorgstructuur wordt op De Verwondering gestalte gegeven door een 'in house'-team van orthopedagogen en specialisten op het gebied van motorische en cognitieve ontwikkeling. Dit team bestaat uit professionals van Bikkel Kids, Blijles en Semmi.

Onder 'passend onderwijs' verstaan we onderwijs dat uit elke leerling het maximale haalt, ook als de leerling in fysiek, mentaal of emotioneel opzicht beperkingen tegenkomt. Op onze school zijn alle leerlingen speciaal en is al het onderwijs passend. We maken immers persoonlijke plannen voor al onze leerlingen, waar we vijf keer per jaar uitvoerig overleg over voeren. Elke drie weken heeft het team en de professionals uit de zorgstructuur overleg over kinderen die om onze aandacht vragen.
We maken mogelijk dat leerkrachten zich op school ontwikkelen tot specialist op een van de terreinen van de speciale onderwijsbehoeften.

Bekijk ook ons schoolondersteuningsprofiel.

Klimaat en sociale veiligheid

We werken volgens de principes van 'pedagogische tact'. Hierover is veel te lezen op de website van hetkind.org

Eens per ongeveer zes weken vinden individuele voortgangsgesprekken met kinderen plaats. Hierbij is minimaal een ouder aanwezig.
Pesten en ander ongewenst gedrag wordt direct aangepakt met de aanpak uit Kiva. Kinderen beschikken op de iPad over een knop waarmee pesten gemeld kan worden. We hanteren Kiva ook als preventieve aanpak: er is elke week een les Kiva.

Het leerlingenstatuut staat op de Esprit website (zie de groene balk onderaan, reglementen en beleid) 

Interne vertrouwenspersoon

Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie.
De vertrouwenspersoon van De Verwondering is:

Louise Verhoef, Louise@dv.espritscholen.nl

Externe vertrouwenspersoon

Medewerkers van de Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw:

Op deze site stellen deze externe vertrouwenspersonen Alice Vlottes en Jac Reus zich zich voor.

De meldcode

De wet verplicht het onderwijsveld om een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. Het doel van deze verplichting is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat dus om misbruiksituaties in de privésfeer en voor situaties in de huiselijke sfeer.

De meldplicht

Sinds 1999 geldt de wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs. Doel van de wet is te voorkomen dat zedendelicten door scholen intern worden opgelost, met als mogelijk gevolg dat die medewerker op dezelfde school of elders opnieuw een zedendelict pleegt. Lees hier meer over de meldcode & meldplicht.          

Meer praktische info vindt u in onze schoolgids

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.