Wie ben jij?

  

Leren

Leren op de Verwondering

Ouders

Rol van de ouders

Pedagogiek

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Onderwijs

De Verwondering is een jonge basisschool die ouders in 2014 zijn gestart vanuit de overtuiging dat het tijd is om kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerontwikkeling. Daarbij ondersteund en uitgedaagd door de volwassenen om hen heen. Niet de methode met het voorgeschreven tempo moet leidend zijn, maar de ontwikkeling van het individuele kind. Dit heet gepersonaliseerd onderwijs.

Zoals Aristoteles al schreef, is verwondering het begin van alle wijsheid. Verwondering wekt de nieuwsgierigheid en de wil om je in een onderwerp te verdiepen. Daarbij is de eigen keuze van het kind erg belangrijk: onderzoek toont aan dat die eigen keuze de meest krachtige motivatie is voor leren. 

Op De Verwondering zijn ouders onze belangrijkste partners. We gaan uit van een gelijkwaardige en wederkerige relatie tussen ouders en school met als doel een optimale ontwikkeling van ieder kind. Daarom spreken we vijf keer per jaar uitgebreid met u en uw kind over de ontwikkeling.

Veel scholen verarmen het onderwijs door voor zo'n beetje alles op het werkboekje te vertrouwen. Wij vinden dat je dieper leert door betekenisvolle ervaringen in de 'echte wereld'. Daarom doen we mee aan Osos: een Europees initiatief. De afkorting staat voor: 'open school, open samenleving'. Ook werken kinderen in ondernemingen: Moestuin, Kinderraad, Band, Voorstelling, Bakkerij, Zusterschool St Andrews in Kenya... Zo ervaar je dat je niet voor niks leert rekenen en spellen, maar dat je dit ook echt nodig hebt.

Leeropbrengsten zijn bij ons net zo belangrijk als op elke andere school. De kinderen presteren prima op toetsen. Maar wij vinden wel dat school om méér draait dan een score op een toets. Of je nou hoog of laag scoort op toetsen, bij ons kan iedereen vol zelfvertrouwen en blij naar school.

Kinderen starten de dag en sluiten de dag af in hun stamgroep. Het onderwijs vindt echter niet plaats bij een vaste leerkracht in een eigen lokaal. Kinderen kiezen hun werkplek, al naar gelang hun leerdoelen. Dit kan een plek op het leerplein zijn, een instructie- of creatief lokaal, of het stilteplein. 

Vijf keer per jaar worden de doelen geëvalueerd en nieuwe doelen gesteld. Dit gebeurt in een (online) gesprek waarbij, de coach, het kind en minstens een ouder aanwezig zijn. Het is raadzaam dat ouders kinderen helpen bij de voorbereiding op het gesprek, door bijvoorbeeld alvast na te denken over de doelen van de volgende periode van zes weken.

Leren op De Verwondering

Het onderwijsaanbod op De Verwondering rust op drie pijlers.

Rol van de ouders

Ouders kennen als geen ander hun eigen kind. Ouders zijn een bron van informatie voor de leerkrachten en begeleiders om de kinderen nog beter te begrijpen en te begeleiden.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.