Sociale vorming

Kiva

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Voor het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling wordt gebruikt gemaakt van de halfjaarlijkse Kiva-monitor en de tweejaarlijkse meting in 'Scholen met succes'. De resultaten uit de Kiva-monitor worden tijdens het gesprek over het persoonlijk plan met ouders besproken.

 Wij zijn een Kiva-school. Kiva is Fins voor 'fijn, leuk' en de inzet van deze aanpak is juist om voor kinderen een fijne schooltijd te kunnen garanderen. Kinderen leren hoe je met elkaar op een fijne manier kunt omgaan en hoe je pesten kunt voorkomen.

21st century skills

Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties: samenwerken, creativiteit, digitale geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een ondernemende en nieuwsgierige houding komen van pas in deze eeuw.

Op De Verwondering wordt tijdens verschillende lessen en activiteiten impliciet en expliciet aandacht besteed aan deze vaardigheden. Het is verweven in ons aanbod. Kinderen kunnen kiezen voor lessen in digitale vaardigheden en techniek.

Verkeer

Jaarlijks kunnen de kinderen in groep 7 en 8 meedoen aan het praktisch en theoretisch verkeersexamen. Daarnaast hebben we een lesmethode voor verkeer voor alle groepen en maken we gebruik van leskisten in de onderbouw.

Godsdienst- en levensbeschouwelijkonderwijs

De Verwondering heeft als richting van onderwijs een ‘algemeen bijzonder’ uitgangspunt. Dit houdt in dat wij geen specifieke geloofs- of levensovertuiging aanhangen als school, maar respect hebben voor alle gelovigen en niet-gelovigen. Bij de lunch wordt rekening gehouden met culturele dont's.

Vieringen

Op De Verwondering vieren wij  het kerstfeest, verjaardagen en Sinterklaas en een jaarlijks wisselend feest uit een andere cultuur.. We sluiten het jaar af met een knallend Zomerfeest. Vieringen onderstrepen de belangrijke momenten in het leven van kinderen.

Doelen van de vieringen kunnen zijn:

  • Ervaren dat je als school en als stamgroep een gemeenschap bent;
  • Samen een emotie beleven zoals blijdschap, geluk, of soms ook verdriet;
  • Kennismaken met andere culturen en (feestelijke) gewoonten;
  • Je durven presenteren op een podium t.o.v. schoolgenootjes en ouders;
  • Respect voor de prestaties en de presentaties van anderen.

Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming brengt jonge burgers de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de (mondiale) samenleving.

Wij werken aan burgerschapsvorming via Osos: Open school, open samenleving. De kinderen van De Verwondering leren veel buiten school, en de buitenwereld komt vaak de school binnen. Ook onze ondernemingen, bijvoorbeeld de Kinderraad en het zusterschoolproject met St. Andrews School in Kenya, zijn een belangrijk onderdeel van de burgerschapsvorming. Met de aanpak Kiva (dit is Fins voor leuk, fijn) leren we kinderen dat respectvol met elkaar omgaan de basis is van democratisch burgerschap. Kennis van onze democratische rechtstaat doen kinderen op in de lessen van Blink Wereld.

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.