Leren

Ons onderwijs

Het onderwijsaanbod

Het onderwijsaanbod op De Verwondering rust op drie pijlers:

• Basisvaardigheden

Taal (inclusief lezen en spelling) en rekenen met behulp van concrete materialen en de nieuwste technologie. Elke leerling wordt uitgenodigd voor lessen op het relevante niveau. Kinderen werken in de leerpleinen samen of alleen met materiaal of in de software-omgeving. Voor inoefening zonder hulp kunnen zij ook kiezen voor een werkplek op het stilteplein.

• Onderzoekend en ervarend leren

Onderzoekend en ondernemend leren kan in de thema's en in de ondernemingen: de moestuin, de bakkerij, de kinderraad, projecten voor onze partnerschool St. Andrews, de techniekonderneming en de band.

• Talentontwikkeling

Het aanbod talentontwikkeling bestaat uit:

  • lessen dans, alle leerjaren, hele schooljaar
  • extra gym, alle leerjaren, hele schooljaar
  • lessen beeldende vorming, alle leerjaren, hele schooljaar
  • digitale vaardigheden en techniek, bovenbouw
  • lessen drama, alle leerjaren, hele schooljaar
  • lessen textiel, bovenbouw
  • koken en bakken, bovenbouw

Engels

Wij proberen de kinderen een positieve houding bij te brengen ten aanzien van een vreemde, in dit geval de Engelse, taal. Daarnaast willen wij de kinderen bewust laten worden van de rol die Engels speelt in de Nederlandse en internationale samenleving op sociaal en cultureel terrein.

Engels wordt vanaf leerjaar 6 aangeboden. Er worden liedjes geleerd en spelletjes gedaan. Er wordt veel aandacht besteed aan mondelinge taalvaardigheid; het spreken van hele zinnen. In de hogere groepen wordt ook aandacht besteed aan schriftelijke taalvaardigheid. Het platform dat we hiervoor gebruiken is Groove me.
 

ICT / computeronderwijs

Ons voornaamste doel hierbij is van onze kinderen kritische en praktische computergebruikers te maken.

Alle kinderen vanaf leerjaar 3 hebben een iPad of Chromebook in bruikleen van school. De kleutergroep beschikt over drie iPads, hiermee wordt beperkt gewerkt.

Kinderen kunnen vanaf leerjaar 6 voor het vak digitale vaardigheden kiezen. In de onderbouw kunnen zij werken met Bee Bot.

 

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.