Kennis maken?

Om kennis te komen maken met ons onderwijs, kunt u een e-mail sturen aan info@basisschooldeverwondering.nl of bellen:  0299-208003 of 0621511995). 

Zij-instroom

Onze midden- en bovenbouw is momenteel vol. Aanmelden is dit schooljaar niet meer mogelijk.  In de leerjaren 1, 2 en 3 is nog plek.

Het team

Crista Slotboom - onderbouw

Ik ben rustig, leergierig en neem mijn ervaring mee. Ik heb zestien jaar in de kinderopvang gewerkt: baby's, peuters en naschoolse opvang. Het is heel leuk om elke dag op school toch weer nieuwe dingen te kunnen leren. Het halfuurtje dat ik alleen met de jongsten doorbreng tussen één en half twee is helemaal mijn ding. Leuk om elke dag daar weer iets nieuws voor te bedenken. Wat ik kinderen mee wil geven is: school is echt leuk!

Louise Verhoef - midden- en bovenbouw

Ik vind het leuk om op deze bijzondere school te werken, omdat de basis van De Verwondering is dat het kind mag zijn wie het is. Ik ben vijftien jaar geleden als juf begonnen. In 2018 heb ik de studie Onderwijskunde afgerond en ik ben nu aan het promoveren. Het onderwerp van mijn proefschrift is de ontwikkeling van een onderzoekscultuur op een school. Van het onderwijs vind ik vooral het aspect leuk om met kinderen na te denken over hoe je met elkaar en de omgeving omgaat.

Annemieke Zuiker - midden- en bovenbouw, clubjes

Ik ben Annemieke Zuiker. Al tijdens mijn hele loopbaan, zowel in de gezondheidszorg als nu in het onderwijs, heb ik het belangrijk gevonden om kinderen op maat te begeleiden. Geen een kind is hetzelfde. Dat kinderen verschillend mogen zijn in hun manier van leren en hun talenten mogen benutten, spreekt mij enorm aan van De Verwondering. Ik ben dan ook heel blij dat ik deel mag uit maken van deze prachtige school!

 

Freek de Vries - midden- en bovenbouw

Sinds november 2014 werk ik bij De Verwondering. Ik vind het helemaal te gek om met de nieuwste technologieën (21st century skills en flipping the classroom) te werken en daarmee te zorgen voor passend onderwijs voor ieder kind dat ook leuk en interessant is. Ik vind het erg belangrijk om te kijken naar de talenten van kinderen en te zorgen dat ze ook de ruimte krijgen om die verder te ontwikkelen. Ik hoop dat de kinderen gewoon een toffe leerzame tijd op De Verwondering hebben.

Jan-Willem Duim - onderbouw en - midden- en bovenbouw

Vanuit 'meesterflex.nl' zie ik veel scholen van binnen. De Verwondering springt er voor mij uit als een school waar de kinderen zich mogen ontwikkelen in wat het best bij hen past. Dit zonder elkaar 'kwijt te raken'. Je eigen weg mogen (en kunnen) bepalen is zo waardevol in het onderwijs!

Dorus Nibbering, onderbouw en - midden- en bovenbouw, clubjes, gym

De Verwondering biedt veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling van de kinderen. In de gymlessen bied ik een veilig kader aan waar de kinderen de ene keer zelfstandig keuzes kunnen maken over wat zij doen met de aangeboden materialen, de andere keer gaan zij in kleine groepjes langs verschillende onderdelen en afwisselend doen wij ook klassikale spellen. 

Ik wil de kinderen graag leren om samen te werken, elkaar te begrijpen en op zichzelf te vertrouwen.

 

Martine Duijm, - onderbouw

Ik ben moeder van twee jongens en mijn loopbaan begonnen als  apothekersassistente. In 2008 ben gestart met de lerarenopleiding op de Ipabo. Na een paar scholen in Amsterdam, ben ik blij dat ik op De Verwondering mag werken: een bijzondere school waar elk kind zichzelf mag zijn en zijn of haar talenten kan gebruiken om te leren op eigen niveau. De motivatie van de kinderen op deze school werkt ontzettend inspirerend en maakt dat ik elke dag met extra veel zin naar school ga!

Bart Jesse - midden- en bovenbouw

Als kinderen zelf nadenken over hun ontwikkeling, worden ze eigenaar van het eigen leerproces. Toen ik op De Verwondering kwam kijken viel mij dit direct op. Ik kijk er dagelijks naar uit om de kinderen te begeleiden en uit te dagen in dit proces. Ik vind het mooi om te zien hoe er vanuit het kind zelf wordt geredeneerd en dat ze de kans krijgen zich te verwonderen.

.

.

.

Tijl Rood - directeur

Wat een eer en een genoegen om bij te dragen aan de leukste en leerzaamste school van Waterland en verre omstreken! Ik ben trots op de lerende gemeenschap die De Verwondering is. Gepersonaliseerd onderwijs laat kinderen schitteren en leidt tot hogere leeropbrengsten. Ik ben trots op het team, de docenten in de talentvakken, de projectweken, excursies en de ondernemingen. Het is elke dag weer een feest om mijn bijdrage te mogen leveren aan deze bijzondere school!

.

Marieke Gobel, onderbouw, dramalessen

Ik ben sinds 2014 als drama-docent verbonden aan De Verwondering. Sinds augustus 2021 begeleid ik ook de kinderen in de onderbouw. Het jonge kind is van nature nieuwsgierig om te leren. Zij leren door te doen. Daarom zingen en bewegen we veel in de onderbouw.  En hebben we een heel ruim aanbod van ontwikkelingsmateriaal, waaronder ook Montessorimateriaal.
De Verwondering geeft ruimte aan het ontdekken van het talent (of de talenten) van ieder kind. Dat maakt dat wij een heel bijzondere school zijn.

 

Lunchen op de Verwondering

School is niet alleen de plek waar je leert, maar veeleer een lerende gemeenschap. Een gemeenschap waar je net als in een familie voor elkaar zorgt, met elkaar deelt, speelt en eet. De lunch op De Verwondering is een gezamenlijke lunch in de stamgroepen.

De lunch bestaat uit bruine boterhammen, die door de leerlingen zelf gesmeerd en belegd worden met diverse (biologische) vleeswaren, kaas en zoet beleg. Om de dorst te lessen kiezen we voor thee, melk of water. Daarnaast zijn er snoeptomaatjes en schijfjes komkommer. Soms eten we soep, tosti's, pannenkoeken, vruchtensalade of iets anders speciaals.

Ook het fruit wordt door school verzorgd.

We houden rekening met allergieën en culturele dieeteisen.

Schooltijden, verlof en absentie

Op school werken wij met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op school lunchen. U hoeft geen fruit of brood mee te geven.

Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 8:30 – 14:45 uur. Woensdag: 8:30 – 12:15 uur.

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, kunt u dit melden op Social Schools. 

Flexibele vakanties

Gezinnen van De Verwondering kunnen, als zij dat willen, twintig vakantiedagen zelf inplannen. De zomervakantie, de meivakantie (1 week) en de kerstvakantie zijn verplicht (rooster Regio Noord). De overige weken is de school open.

 Vragen ouders geen 'eigen' vakantie aan, dan geldt het standaardrooster.

Doordat wij met gepersonaliseerd onderwijs werken, is er geen nadelig gevolg voor de ontwikkeling van de kinderen die 'eigen' vakantieweken inplannen.   

Bij nieuwe inschrijvingen geldt het standaardrooster als het schooljaar al is begonnen. 

Ouderbijdrage en ouderraad

Het gevarieerde en inspirerende lesprogramma, fruit en de lunch, workshops talentontwikkeling, culturele- en sportactiviteiten, festiviteiten: al onze ambities passen niet in het door de overheid beschikbaar gestelde budget. Er is een vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld van € 600-  per schooljaar. Betalen in tien termijnen is mogelijk.

Zorg

De zorgstructuur wordt op De Verwondering gestalte gegeven door een 'in house'-team van orthopedagogen en specialisten op het gebied van motorische en cognitieve ontwikkeling. Dit team bestaat uit professionals van Bikkel Kids, Blijles en Semmi.

Onder 'passend onderwijs' verstaan we onderwijs dat uit elke leerling het maximale haalt, ook als de leerling in fysiek, mentaal of emotioneel opzicht beperkingen tegenkomt. Op onze school zijn alle leerlingen speciaal en is al het onderwijs passend. We maken immers persoonlijke plannen voor al onze leerlingen, waar we vijf keer per jaar uitvoerig overleg over voeren. Elke drie weken heeft het team en de professionals uit de zorgstructuur overleg over kinderen die om onze aandacht vragen.
We maken mogelijk dat leerkrachten zich op school ontwikkelen tot specialist op een van de terreinen van de speciale onderwijsbehoeften.

Bekijk ook ons schoolondersteuningsprofiel.

Klimaat en sociale veiligheid

We werken volgens de principes van 'pedagogische tact'. Hierover is veel te lezen op de website van hetkind.org

Eens per ongeveer zes weken vinden individuele voortgangsgesprekken met kinderen plaats. Hierbij is minimaal een ouder aanwezig.
Pesten en ander ongewenst gedrag wordt direct aangepakt met de aanpak uit Kiva. Kinderen beschikken op de iPad over een knop waarmee pesten gemeld kan worden. We hanteren Kiva ook als preventieve aanpak: er is elke week een les Kiva.

Interne vertrouwenspersoon

Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie.
De vertrouwenspersoon van De Verwondering is:

Crista Slotboom, crista@basisschooldeverwondering.nl

Externe vertrouwenspersoon

Medewerkers van de Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw:

Op deze site stellen deze externe vertrouwenspersonen Alice Vlottes en Jac Reus zich zich voor.

De meldcode
De wet verplicht het onderwijsveld om een Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld te hebben. Het doel van deze verplichting is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat dus om misbruiksituaties in de privésfeer en voor situaties in de huiselijke sfeer.

De meldplicht
Sinds 1999 geldt de wet bestrijding seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs. Doel van de wet is te voorkomen dat zedendelicten door scholen intern worden opgelost, met als mogelijk gevolg dat die medewerker op dezelfde school of elders opnieuw een zedendelict pleegt.

Lees hier meer over de meldcode & meldplicht.          

Meer praktische info vindt u in onze schoolgids.