Uw kind aanmelden?

Om uw kind aan te melden, kunt u een e-mail sturen aan info@basisschooldeverwondering.nl of bellen:  0299-208003 of 0621511995. U kunt ook direct een afspraak maken voor een rondleiding.

Na aanmelding volgt (eventueel) inschrijven: dit duurt een half uurtje en gebeurt op afspraak.

Bij kinderen van 5 jaar en ouder vragen wij om het kind een dag te laten meelopen. Bevalt dit wederzijds, dan hebben we contact met uw huidige school. Daarna kan inschrijving volgen.

Het team

Crista Slotboom

Ik ben rustig, leergierig en neem mijn ervaring mee. Ik heb zestien jaar in de kinderopvang gewerkt: baby's, peuters en naschoolse opvang. Het is heel leuk om elke dag op school toch weer nieuwe dingen te kunnen leren. Het halfuurtje dat ik alleen met de jongsten doorbreng tussen één en half twee is helemaal mijn ding. Leuk om elke dag daar weer iets nieuws voor te bedenken. Wat ik kinderen mee wil geven is: school is echt leuk!

Yvette Wurms

Ik heb jarenlang in het montessorionderwijs gewerkt en na een break van twee jaar ben ik nu werkzaam op De Verwondering. Hier is het belangrijk dat ieder kind gezien wordt en de kans krijgt zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen, rekening houdend met ieders capaciteiten.  Het is heel inspirerend mee te mogen bouwen aan een school die dat als uitgangspunt heeft. Ik hoop hier nog heel veel kinderen te mogen begeleiden op hun reis naar wie ze willen zijn.

Annemieke Zuiker

Ik ben Annemieke Zuiker. Al tijdens mijn hele loopbaan, zowel in de gezondheidszorg als nu in het onderwijs, heb ik het belangrijk gevonden om kinderen op maat te begeleiden. Geen een kind is hetzelfde. Dat kinderen verschillend mogen zijn in hun manier van leren en hun talenten mogen benutten, spreekt mij enorm aan van De Verwondering. Ik ben dan ook heel blij dat ik deel mag uit maken van deze prachtige school!

 

Freek de Vries

Sinds november 2014 werk ik bij De Verwondering. Ik vind het helemaal te gek om met de nieuwste technologieën (21st century skills en flipping the classroom) te werken en daarmee te zorgen voor passend onderwijs voor ieder kind dat ook leuk en interessant is. Ik vind het erg belangrijk om te kijken naar de talenten van kinderen en te zorgen dat ze ook de ruimte krijgen om die verder te ontwikkelen. Ik hoop dat de kinderen gewoon een toffe leerzame tijd op De Verwondering hebben.

Jan-Willem Duim

Vanuit 'meesterflex.nl' zie ik veel scholen van binnen. De Verwondering springt er voor mij uit als een school waar de kinderen zich mogen ontwikkelen tot wat het best bij hen past. Dit zonder elkaar 'kwijt te raken'. Je eigen weg mogen (en kunnen) bepalen is zo waardevol in het onderwijs!

Menno de Vor

Het allerleukste aan lesgeven vind ik dat ik de kinderen iets waardevols kan meegeven en dat zij iedere dag met een trots gevoel weer naar huis gaan. Kinderen barsten van het enthousiasme om te willen leren en vangen iedere dag veel  op van hun leerkracht. Die leerkracht wil ik graag zijn voor de leerlingen van de Verwondering. Ik sta sportief en actief in het leven. Ik sta niet graag stil en houd ook graag de kinderen actief tijdens de lessen. Heel fijn dat ik de gymlessen van groep 3 t/m 8 mag verzorgen!

Janske van Rees

Mijn naam is Janske van Rees. Ik verzorg taallessen op de Verwondering en ik begeleid het werken met de taaldoosjes. Op maandag en woensdag ben ik op De Verwondering, de overige dagen werk ik op een andere Espritschool: het Marcanti College in Amsterdam. Ik vind het erg leuk om zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet met taalvorming bezig te zijn.

Martine Duijm

Ik ben moeder van twee jongens en mijn loopbaan begonnen als  apothekersassistente. In 2008 ben gestart met de lerarenopleiding op de Ipabo. Na een paar scholen in Amsterdam, ben ik blij dat ik op De Verwondering mag werken: een bijzondere school waar elk kind zichzelf mag zijn en zijn of haar talenten kan gebruiken om te leren op eigen niveau. De motivatie van de kinderen op deze school werkt ontzettend inspirerend en maakt dat ik elke dag met extra veel zin naar school ga!

Pamela Baas

Mijn ervaring na 10 jaar 'traditioneel' onderwijs is dat het tijd is voor vernieuwing. Ieder kind heeft kansen en mogelijkheden, je hoeft ze alleen maar te benutten. Na mijn bezoek aan De Verwondering zag ik dat het kind hier die ruimte krijgt. Ieder kind moet zichzelf kunnen zijn in een veilige en inspirerende omgeving. Ik ben van mening dat, om tot leren te komen, een kind met plezier naar school moet gaan. Door serieus te werken, maar ook door af en toe samen lekker gek te doen!

Tijl Rood

Wat een eer en een genoegen om bij te mogen dragen aan de leukste en leerzaamste school van Waterland en verre omstreken! Ik ben trots op de lerende gemeenschap die De Verwondering is. Gepersonaliseerd onderwijs laat kinderen schitteren en leidt tot hogere leeropbrengsten. Het is elke dag een feest om daar mijn bijdrage aan te mogen leveren...

Ouderbijdrage en ouderraad

Het gevarieerde en inspirerende lesprogramma, fruit en de lunch, workshops talentontwikkeling, culturele- en sportactiviteiten, festiviteiten: al onze ambities passen niet in het door de overheid beschikbaar gestelde budget. Er is een vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld van € 50,-  per maand. Hiervoor tekent u een incassoformulier.

Lunchen op de Verwondering

School is niet alleen de plek waar je leert, maar veeleer een lerende gemeenschap. Een gemeenschap waar je net als in een familie voor elkaar zorgt, met elkaar deelt, speelt en eet. De lunch op De Verwondering is een gezamenlijke lunch met leerlingen en leerkrachten.

De lunch bestaat uit bruine boterhammen, die door de leerlingen zelf gesmeerd en belegd worden met diverse (biologische) vleeswaren, kaas en zoet beleg. Om de dorst te lessen kiezen we voor thee, melk of water. Daarnaast zijn er snoeptomaatjes en schijfjes komkommer. Eenmaal per maand op vrijdag eten we soep, tosti's, pannenkoeken, vruchtensalade of iets anders speciaals.

Ook het fruit wordt door school verzorgd.

 

Schooltijden, verlof en absentie

Op school werken wij met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen op school lunchen.

Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 8:30 – 14:45 uur. Woensdag: 8:30 – 12:15 uur.

Ziekmeldingen

Als uw kind ziek is, kunt u dit tussen acht uur en half negen melden, alleen telefonisch op nummer 0299-769126. Spreekt u bij geen gehoor de voor en de achternaam van uw kind in en de oorzaak van de absentie. U moet dit elke dag opnieuw doen en u hoeft uw kind niet beter te melden. 

Flexibele vakanties

Gezinnen van De Verwondering kunnen, als zij dat willen, vier (in 2018-2019 drie)vakantieweken zelf inplannen. De zomervakantie, de meivakantie (1 week) en de kerstvakantie zijn verplicht (rooster Regio Noord). De overige weken is de school open.

Het rooster moet wel vóór de zomervakantie worden vastgesteld en is dan bindend voor het gehele volgende schooljaar. Dit is omdat de Leerplichtwet het zo vereist. Geven ouders geen 'eigen' vakantieweken aan, dan geldt het standaardrooster.

De regeling voor flexibele vakanties is getoetst door de Onderwijsinspectie en de Leerplichtambtenaar.

Doordat wij met gepersonaliseerd onderwijs werken, is er geen nadelig gevolg voor de ontwikkeling van de kinderen die 'eigen' vakantieweken inplannen.   

Bij nieuwe inschrijvingen geldt het standaardrooster als het schooljaar al is begonnen. 

Zorg

De zorgstructuur wordt op De Verwondering gestalte gegeven door een 'in house'-team van orthopedagogen en specialisten op het gebied van motorische en cognitieve ontwikkeling. Dit team bestaat uit professionals van Bikkel Kids en Semmi.

Onder 'passend onderwijs' verstaan we onderwijs dat uit elke leerling het maximale haalt, ook als de leerling in fysiek, mentaal of emotioneel opzicht beperkingen tegenkomt. Op onze school zijn alle leerlingen speciaal en is al het onderwijs passend. We maken immers persoonlijke plannen voor al onze leerlingen, waar we elke zes weken uitvoerig overleg over hebben. 
We maken mogelijk dat leerkrachten zich op school ontwikkelen tot specialist op een van de terreinen van de speciale onderwijsbehoeften.

De samenstelling van het team en ons onderwijsconcept geeft aanleiding om ons ondersteuningsprofiel als volgt te definiëren:

Cognitieve ontwikkeling

• Lage en zeer hoge intelligentie

• Groot verschil tussen performale en verbale intelligentie

• NT2, anderstalig

• Dyslexie

• Dyscalculie

Werkhoudingsproblemen

• Achterblijvende motivatie

• Concentratie

• Sociaal-emotionele ontwikkeling 

• Weinig zelfvertrouwen

• Pestgedrag

• Introversie

Psychlogie en fysiologie

• Autistiforme stoornissen*

• Lichamelijke belemmeringen

• Grof- en fijnmotorische problemen

*Sommige autistische kinderen kunnen prima werken in gepersonaliseerd onderwijs met grote vrijheid en verantwoordelijkheid, mits er structuur geboden wordt in de vorm van afspraken. Voor andere kinderen met een stoornis in het autisme spectrum is dit te hoog gegrepen. 

Klimaat en sociale veiligheid

We werken volgens de principes van 'pedagogische tact'. Hierover is veel te lezen op de website van hetkind.org

Eens per ongeveer zes weken vinden individuele voortgangsgesprekken met kinderen plaats. Hierbij is minimaal een ouder aanwezig.
Pesten en ander ongewenst gedrag wordt direct aangepakt met de aanpak 'No Blame'. Kinderen beschikken op de iPad over een knop waarmee pesten gemeld kan worden. We hanteren Kiva als preventieve aanpak.

Vertrouwenspersoon

Leerlingen en ouders kunnen bij de interne vertrouwenspersoon terecht met problemen van vertrouwelijke aard, op het terrein van pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie en agressie.
De vertrouwenspersoon van De Verwondering is:

Irma van Geemen, irmavangeemen@hotmail.com

 

Medewerkers van de Esprit Scholen kunnen terecht bij de externe vertrouwenspersoon. Esprit Scholen heeft expliciet voor twee externe vertrouwenspersonen gekozen, een man en een vrouw:

Op deze site stellen deze externe vertrouwenspersonen Alice Vlottes en Jac Reus zich zich voor:

          

Meer praktische info vindt u in onze schoolgids.