Symen over het verschil dat een school kan maken

Symen (13) vertelt op zondag 19 mei over het verschil tussen zijn vorige school en De Verwondering in het programma Hoofdzaken op NPO 3 om 18.15. Soms kan zo'n verschil veel betekenen!

Kettingreactie

Kinderen van de Verwondering zetten een mooie kettingreactie neer

Deze week hebben kinderen van De Verwondering een fraaie kettingreactie gebouwd. Kinderen werkten in kleine groepjes aan delen van de reactie, die later aan elkaar werd gezet. In deze groepjes was de leeftijdsopbouw gemengd. Een mooie samenwerking! Een impressie van één minuut is hier te zien: 

Naar het Stedelijk

In het Stedelijk Museum leerden de midden- en bovenbouwkinderen over De Stijl, Pop Art en conceptuele kunst. Het bezoek duurde een dagdeel. We konden gebruik maken van de Museumbus, erg handig van deur tot deur.

De kinderen konden niet alleen kijken en luisteren, maar ook aan de slag. Zo maakten zij zelf een eigen schilderij volgens de regels van Mondriaan: rechte hoeken, zwarte lijnen, alleen primaire kleuren plus zwart, grijs en wit.

De Verwondering is een OSOS school; 'open schooling' is deel van onze onderwijsvisie. Het culturele en maatschappelijke programma dat door ouders en leerkrachten elk jaar weer wordt samengesteld, speelt daar een belangrijke rol in. 

De Burgemeester leest voor

Burgemeester Luzette Wagenaar las de kinderen uit de onderbouw van De Verwondering voor op de Nationale Voorleesdagen. Het hoogtijdelijke moment vond plaats in de bibliotheek in Monnickendam. Veertig kinderen van De Verwondering luisterden aandachtig naar het spannende prentenboek dat de burgemeester voorlas. Ze genoten erg erg van; ook de burgemeester had een fijne ochtend. Voorlezen is superbelangrijk voor de ontwikkeling van de woordenschat, het empathisch begrip en de liefde voor het boek. Juist in deze digitale tijden is leesbevordering belangrijk; voorlezen is een bewezen effectieve methode.

Partnerschool De Verwondering: Tuko Pamoja Junior School

Mtangani, Kenya

Via Stichting Mtangani zijn wij een partnership aangegaan met Tuko Pamoja Junior School in Mtangani, Kenia. Op De Verwondering zijn ondernemingen actief, en zoals het goede ondernemingen betaamt, verdienen deze geld. Onze Kinderraad heeft besloten dat de helft van het verdiende geld naar een speeltoestel op onze toekomstige locatie Avegaar 75 gaat, en de andere helft naar een school elders op de wereld waar kinderen het moeilijk hebben. 

Zodoende kunnen 60 kinderen in Mtangani een jaar naar school: inclusief schooluniform, schoolboeken en lunch. 

Dit najaar komt Corien Norder van Stichting Mtangani naar Monnickendam om onze kinderen meer te vertellen over Tuko Pamoja en hoe het het leven is in een Keniaans dorp.

Nieuw schooljaar, nieuw bestuur

Sinds 1 augustus 2018 maakt De Verwondering deel uit van Esprit Scholen. Dit is een bestuur van scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Amsterdam, Landsmeer en Waterland. 

Voor onze ouders verandert er weinig. Esprit heeft een groot respect voor de autonomie van haar scholen in onderwijskundige keuzes. 

In haar Onderwijsmanifest legt Esprit nadruk op wereldburgerschap, innovatie en opleiding van (aanstormend) onderwijstalent. 

 

Kelly Fitzgerald versterkt het team

Even voorstellen: Kelly Fitzgerald, teacher at De Verwondering. Kelly is een Amerikaanse leerkracht, die via Fulbright een jaar in Nederland wil werken. Ze zal alle kinderen, dus ook de vierjarigen, laten groeien in hun beheersing van het Engels. Daarnaast wil Kelly graag expressievakken geven, zoals dans. Welcome Kelly!