Adres De Verwondering:

Bernhardlaan 23, 1141 CM Monnickendam

Telefoon: 0299 769 126

E-mail: info@basisschooldeverwondering.nl 

Website: www.basisschooldeverwondering.nl

Twitter : @bsdeverwondering

Facebook: basisschooldeverwondering

Directie: Tijl Rood 06-21511995

tijl@basisschooldeverwondering.nl

Communicatie tussen ouders en school vindt plaats via Social Schools: in de App Store en Google Play

Aanmelden?

Om uw kind aan te melden, kunt u een e-mail sturen aan info@basisschooldeverwondering.nl of een afspraak boeken voor een rondleiding.

Na aanmelding volgt (eventueel) inschrijven: dit duurt een half uurtje en gebeurt op afspraak.

Bij kinderen van 5 jaar en ouder vragen wij om het kind een dag te laten meelopen. Bevalt dit wederzijds, dan hebben we contact met uw huidige school. Daarna kan inschrijving volgen.

Het gebouw

Een startende school wordt door de gemeente tijdelijk gehuisvest. De Verwondering heeft geluk met een voormalige kinderopvang aan de Bernhardlaan: een lichte locatie die ons eigenzinnige onderwijsconcept goed faciliteert, met als kers op de taart een fantastisch speelplein. Het schooljaar 2018-2019 is naar verwachting het laatste schooljaar dat wij op de Bernhardlaan 23 gehuisvest zullen zijn; in dit schooljaar zullen we verhuizen naar een grondig gerenoveerd gebouw op het scholeneiland: Avegaar 86. 

Ons onderwijsconcept gaat niet uit van de drie-eenheid tussen lokaal, groep en leerkracht. Kinderen kiezen de werkplek die hun leerdoelen het beste ondersteunt. Zij kunnen kiezen voor stil, zelfstandig werk, begeleid werk op het leerplein, een instructie in de lokalen of voor een gezamenlijke activiteit op het gebied van talentontwikkeling. Onze school is zo ingericht, dat deze manier van onderwijs goed uit de verf komt.

De leerjaren 1, 2 en 3 beschikken over een eigen vleugel. Zij leren meteen al een werkplek te kiezen al naar gelang de activiteit die ze willen uitvoeren. Ze gebruiken hiervoor een afhangbord. Oudere kinderen plannen hun dag met behulp van hun agenda op de tablet.

Ouders zijn de hele dag van harte welkom op school. De koffie is gratis en een werkplek met wifi ook. Dit uitgangspunt past in het partnership van ouders en professionals dat De Verwondering kenmerkt. Natuurlijk houden ouders op school in hun gedrag altijd rekening met het leren van de kinderen.